Kalite

Tatmak - Karyer, Kalite Yönetim Sistemi ’ni ISO 9001:2008  KYS ’nin gereklerine uygun olarak kurmuştur. Ürün ve hizmetlerin belirlenen spesifikasyon ve gereksinimleri tam olarak yerine getirdiğini kanıtlamak amacıyla ISO 9001:2008  KYS ’ne uygun çalışmaktadır.

Sistemin esas amacı, bütün faaliyetleri planlı ve uyumlu bir şekilde yürüten, kaliteden ödün vermeyecek şekilde minimum maliyet ile üretimi sağlayan, etkin bir yönetim aracı sağlamaktır.

Sistem, tüm çalışanları ve faaliyetleri içine alacak şekilde oluşturulmuştur. Tüm çalışanlar, kendilerini sistemin bir parçası olarak görür ve sistemin etkin bir şekilde çalışmasını sağlarlar.